Кариери

Художник аниматор

24 авг 2015

Задължителни изисквания към кандидата:
- Отлично владеене на програмите за графичен дизайн и обработка на изображения - Adobe: Photoshop, Illustrator, After effect, Acrobat Pro; Poser, Cinema 4D, CorelDRAW. Владеенето на 3D програми е предимство.
- Художникът трябва да рисува добре и да има усет към детайлите.
- Умение за рисуване на човешки фигури.
- Опит на подобна позиция е задължителна
- Добра езикова подготовка по английски език.
- Отговорна и креативна личност с добри комуникативни умения и желание за работа в екип.
- Организираност и готовност за посрещане на крайните кратки срокове, умения за ефективно управление на времето.
- Отговорност при изпълнението на поставените задачи.
- Дискретност и лоялност.
- Представяне на CV и портфолио. Няма да бъдат разглеждани кандидатурите без портфолио.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предлагаме отлични условия за работа и заплащане.
Пълен работен ден
Трудов договор
При качествено извършване на работата – включване и в следващи проекти.

Ако предложението ни представлява интерес, моля изпратете ни автобиография и портфолио.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте