Новини

Отлични резултати в началото на сезона

5 май 2016 Gaming Technologies затвърди присъствието си в казино Интернационал в курортен комплекс Златни пясъци. В залата на дългогодишните ни партньори са инсталирани пет слант топ кабинета от добре познатата и наложила се вече серия GAMETRON мултигейм с 27 игри.
От началото на сезона машините показват отлични резултати и провокират все по-голям интерес от страна на играчите.
Години наред казино Интернационал се доверява на серията мултигейми  GAMETRON, което се дължи на многобройни препоръки от останалите клиенти на фирма GT.
Постигнатите финансови резултати до момента показват по неоспорим начин, че съвместното сътрудничество между двете компании ще продължи своето плодотворно развитие.
Според персонала на казино Интернационал, мултигеймите GAMETRON на фирма GT са на крачка пред конкуренцията заради количеството игри и тяхното разнообразие, както и привлекателните графики за играчите. Впечатляващият дизайнът на кабинетите  е атрактивен за клиентите. Математиките на игрите са разбираеми от играчите. Всички тези предимства водят към гарантиран успех.