Careers

Художник аниматор

21 Jul 2015

Задължителни изисквания към кандидата: - Отлично владеене на програмите за графичен дизайн и обработка на изображения - Adobe: Photoshop, Illustrator, After effect, Acrobat Pro; Poser, Cinema 4D, CorelDRAW. Владеенето на 3D програми е предимство. - Художникът трябва да рисува добре и да има усет към детайлите. - Умение за рисуване на човешки фигури. - Опит на подобна позиция е задължителна - Добра езикова подготовка по английски език. - Отговорна и креативна личност с добри комуникативн…

Read More

Програмист С/С++

20 Jul 2015

Задължителни изисквания към кандидата: -  професионален опит в работата с С/C++ в Linux среда. - отлично познаване на програмните езици С и C++. - предимство е наличието на опит със SDL 2.0  и в програмирането на игри. - Представяне на CV и портфолио. Няма да бъдат разглеждани кандидатурите без портфолио. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.  Предлагаме отлични условия за работа и заплащане.  Пълен работен ден  Трудов д…

Read More