Careers

Програмист С/С++

20 Jul 2015

Задължителни изисквания към кандидата:

-  професионален опит в работата с С/C++ в Linux среда.

- отлично познаване на програмните езици С и C++.

- предимство е наличието на опит със SDL 2.0  и в програмирането на игри.

- Представяне на CV и портфолио. Няма да бъдат разглеждани кандидатурите без

портфолио.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
Предлагаме отлични условия за работа и заплащане. 

Пълен работен ден 
Трудов договор
При качествено извършване на работата – включване и в следващи проекти.


Ако предложението ни представлява интерес, моля изпратете ни автобиография и портфолио.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Apply now